Lørdag 4. august - HL langdistanse i Voieskogen

HL-lang går i Voie-skogene som ligger ca. 5 km vest for Kristiansand sentrum. Terrenget er tradisjonelt sørlandskystterreng med moderat kupering der deler har større høydepartier med til dels bratte kanter og deler er mer småkupert. Blandingsskog med stort innslag av løvskog. Det er en del stier i terrenget og innslag av enkelte myrer.

 

Alle deltagere transporteres i buss fra overnatting til start iht. oppsatt transportskjema. Alle løyper, unntatt H/D14-16C, vil passere arena underveis i løpet. Kart: 1:10 000/5m, nytt i 2018.

07:00–10:00  Frokost

08:00–09:00  Løpskontoret er åpent på KKG

08:45–11:15  Transport til start/arena

10:00–13:30  HL langdistanse

Ca. kl. 14:00  Blomsterseremoni og premieutdeling

15:00–15:45  Transport tilbake til skolen

16:00–18:30  Løpskontoret er åpent på KKG

16:30–18:30  Middag

18:30  Trener-/lagledermøte

19:30  Kretsmøter

21:00–22:30  Kveldsmat

23:00  Ro

Dagens middag:
pasta med kjøttsaus, salat
  • Facebook Social Icon