Innbydelse til Hovedløp og O-landsleir 2018

Kristiansand Orienteringsklubb ønsker løpere, ledere,

trenere og tilskuere velkommen til
Hovedløp for yngre og O-landsleir i
Kristiansand 3. - 8. august 2018

Program

Fredag 3. august - Fortrening:
Fredag vil det bli muligheter til fortrening/model event i gangavstand fra overnatting. Det er en sprintløype og en langdistanseløype og kretsene får ferdig trykte kart til fortrening i kretskonvolutt.

 

Lørdag 4. august - HL Lang:
HL-lang går i Voie-skogene som ligger ca. 5 km vest for Kristiansand sentrum. Terrenget er tradisjonelt kystsørlandsterreng med moderat kupering der deler har større høydepartier med til dels bratte kanter og deler er mer småkupert. Blandingsskog med stort innslag av løvskog. Det er en del stier i terrenget og innslag av enkelte myrer.

 

Alle deltagere transporteres i buss fra overnatting til start iht. oppsatt transportskjema. Alle løyper, unntatt H/D14-16C, vil passere arena underveis i løpet. Kart: 1:10 000/5m, nytt i 2018.

 

Søndag 5. august - HL Sprint:
HL-sprint foregår på Lund like syd-øst for skolen og løperne går selv til start. Arena er på Kristiansand stadion. Større deler av løpsområdet er urbane områder og boliggater, med innslag av park. Deler av løypene vil også kunne komme i kontakt med mindre skogsområder. Alle løypene vil passere arena underveis i løpet. Kart: 1:4000/2m, nytt i 2018.

 

Mandag 6. august - Aktivitetsdag Bragdøya:
Etter en kort buss- og båttur til Bragdøya blir det utfordrende skjærgårdsaktiviteter sammen med din gruppe. Aktiviteter som krever både samarbeid, kreativitet og en smule mot. Dagen avsluttes med crazy-orientering med gruppevis fellesstarter. Mellom slagene håper vi på tid til litt mer avslappende aktiviteter som grilling, sol, bad og fiske.

 

Tirsdag 7. august - Treningsdag:
Det blir et todelt opplegg hvor den ene delen gir muligheter for o-teknisk momenttrening i skog og den andre delen et mer sprintpreget treningsopplegg. Begge treningsområdene er i gangavstand fra overnattingen. 

 

Onsdag 8. august  - Kretsstafett:
Arena for kretsstafetten er utenfor skolen og foregår i terrenget rundt Universitetet i Agder. Løpsområdet består av park, lettløpte skogsområder og urbane miljøer. Stafetten er mixed sprint, DHHD. Deltakerne oppfordres til å stille i kreative antrekk. HL/OLL avsluttes med premieutdeling på arenaen. Kart: 1:4000, 2 m, oppdatert 2018.

 

Premiering:
Det er 1/3 premiering av antall startende på HL-sprint og HL-lang, samt premiering av de tre beste lagene på kretsstafetten. Beste kostymelag i stafetten premieres også.

Klasser og estimerte vinnertider:

Kvitteringssystem:
Det benyttes emiTag til tidtaking i alle konkurranser. På HL Sprint og Kretsstafetten er det touch-free kvittering med emiTag. På HL Lang brukes personlig Emit løperbrikke som kvittering og emiTag til tidtaking.

 

Terrengsperring:
http://orientering.no/arrangement/nof-aktivitet/terrengsperringer/

 

 

Innkvartering:
Alle løpere, ledere og trenere innkvarteres i klasserom på Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG videregående skole). Alle må ha med sovepose og liggeunderlag.

Bespisning:
Det er fire måltider pr dag. Frokost, middag (unntatt mandag) og kveldsmat spises på skolen. Lunsj smøres ved frokost av den enkelte. Mandag serveres det grillmat på Bragdøya. Deltakere med spesielle behov/allergier må melde fra til arrangør ved påmelding i Eventor.

Transport:
Det er busstransport til langdistansen og til aktivitetsdagen på mandag. For øvrig er alle aktiviteter i nærområdet til skolen. Kretser som kommer med fly, buss eller tog og som trenger transport til skolen må gi beskjed om dette så tidlig som mulig slik at arrangør kan ordne dette til selvkost.

Påmelding:
Påmelding skjer i Eventor. Personlig Emit brikke skal brukes og personlig emiTag kan brukes. Løpere som melder seg på uten brikker blir automatisk tildelt både brikke og emiTag og blir fakturert kr 25.- /brikke/løp.

NB! Husk å melde deg på tre separate påmeldinger, HL Sprint, HL Lang og OLL i Eventor.

 

Påmeldingsfrist:
For løpere til HL og OLL er siste frist for ordinær påmelding mandag 25.juni kl 23.59.
For kretsenes ledere er ordinær påmeldingsfrist mandag 2.juli kl 23.59.
Siste frist for etteranmelding er fredag 27.juli kl 23.59.
Trekning av startlister vil foregå tirsdag 31.juli og legges ut på arrangørens hjemmesider.

Påmeldingsfrist til kretsstafetten er mandag 6.august kl 23.59.

 

Påmeldingsavgifter HL 2018:
HL Sprint                                            kr 560,- (inkl kr 100.- i reisefordeling)
HL Lang                                              kr 560,-
Etteranmeldingsgebyr                         + 50 %

 

Oppholdsutgifter HL/OLL 2018 for utøvere og ledere:
Opphold HL Fredag-Søndag              kr 1550.-
Opphold OLL Søndag-Onsdag           kr 2150.-
Opphold HL/OLL Fredag-Onsdag     kr 3500.-
Etteranmeldingsgebyr OLL                kr 500.-

Påmeldingsavgifter og oppholdsutgifter betales til kontonummer 3000.20.18574 og merkes løper, klubb og krets.

NB! Påmelding er bindende og gyldig når betaling er mottatt. Seneste tidspunkt for innbetaling er fredag 13.juli 2018. Ved sykdom refunderes ikke påmeldings – eller oppholdsutgifter av arrangør da dette er å regne som en pakkereise og dekkes gjennom eget forsikringsselskap.

Reise til og fra Kristiansand:
Det er meget god forbindelse til Kristiansand med tog, buss og fly.

 

Hovedkomite:

Løpsleder/Komiteleder                      Øyvind Mikkelsen      mioyvind@gmail.com  45030717

Sportslig ansvarlig                             Eirik Martens Heddeland

Løypelegger lang                                Sebastian Daland

Løypelegger sprint                             Ole Kostøl

Løypelegger stafett                            John Runde

Forlegning/forpleining                       Roar Hermansen

Ansvarlig treninger/aktivitetsdag    Jack Bjørnsen             

  • Facebook Social Icon